Kirsti och Tor Johanssons Hjärt-
och Cancertiftelse sr

Industrirådet Tor Johansson och Kirsti Johansson grundade stiftelsen år 1986. Stiftelsens ändamål är att stöda och befrämja forskningen inom hjärt- och cancermedicinen.

Ansökningsanvisningar

Ansökningstiden för forskningsbidrag tas ständigt emot

Kontaktuppgifter

Kirsti och Tor Johanssons
Hjärt- och Cancerstiftelse sr
Mikonkatu 8A, 2.vån. 00100 Helsinki

Ombudsman Rina Blomqvist

rina.blomqvist@ktjs.fi